Saturday, October 20, 2007

Tahap Urbanisasi Mengikut Negeri di Malaysia (2000)

Mengikut statistik Tahap Urbanisasi Mengikut Negeri di Malaysia bagi tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, Kuala Lumpur menunjukkan 100% tahap urbanisasi bagi tahun 2000. Manakala Selangor berada di tangga kedua dengan 88.0% tahap urbanisasi. Di tangga ketiga dihuni oleh negeri Pulau Pinang dengan tahap urbanisasi sebanyak 79.5%. Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang adalah negeri atau wilayah yang paling tinggi tahap urbanisasi di Malaysia. Kuala Lumpur mempunyai tahap urbanisasi yang 100% sempurna adalah kerana posisinya sebagai ibu kota kerajaan Malaysia yang menempatkan pelbagai perkhidmatan, infrastruktur dan peluang pekerjaan. Selangor pula menerima tempias kemodenan Kuala Lumpur lantaran kedudukannya yang berdekatan dengan kota metropolitan itu. Pulau Pinang pula telah mula membangun berdasarkan faktor sejarah sejak negeri itu diangkat sebagai sebuah negeri dalam Negeri-Negeri Selat yang dimajukan oleh Pihak Inggeris sebagai penjajah ketika itu. Manakala tiga negeri yang mempunyai tahap urbanisasi yang terendah di Malaysia adalah Kelantan (33.5%), Perlis (33.8%) dan Kedah (38.8%). Mengikut statistik Tahap Urbanisasi Mengikut Negeri di Malaysia bagi tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, Kuala Lumpur menunjukkan 100% tahap urbanisasi bagi tahun 2000. Manakala Selangor berada di tangga kedua dengan 88.0% tahap urbanisasi. Di tangga ketiga dihuni oleh negeri Pulau Pinang dengan tahap urbanisasi sebanyak 79.5%. Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang adalah negeri atau wilayah yang paling tinggi tahap urbanisasi di Malaysia. Kuala Lumpur mempunyai tahap urbanisasi yang 100% sempurna adalah kerana posisinya sebagai ibu kota kerajaan Malaysia yang menempatkan pelbagai perkhidmatan, infrastruktur dan peluang pekerjaan. Selangor pula menerima tempias kemodenan Kuala Lumpur lantaran kedudukannya yang berdekatan dengan kota metropolitan itu. Pulau Pinang pula telah mula membangun berdasarkan faktor sejarah sejak negeri itu diangkat sebagai sebuah negeri dalam Negeri-Negeri Selat yang dimajukan oleh Pihak Inggeris sebagai penjajah ketika itu. Manakala tiga negeri yang mempunyai tahap urbanisasi yang terendah di Malaysia adalah Kelantan (33.5%), Perlis (33.8%) dan Kedah (38.8%).

No comments: